Inschrijvingen

Ledenlimiet?

Zoals afgelopen Chirojaar hanteren we opnieuw een inschrijvingslimiet voor onze jongste groepen. Concreet leggen we de limiet voor de ini-minis, mini’s, speelclub meisjes en speelclub jongens op 40 leden. Voor de overige groepen is er geen ledenstop. Op deze manier behouden we een kwaliteitsvolle werking waar er genoeg (bege-)leiding is voor het aantal leden. Indien de limiet bereikt wordt, openen we een wachtlijst en bekijken we intern hoe we dit het best oplossen.

Waar?

De inschrijvingen verlopen opnieuw online via Stamhoofd, ga naar https://inschrijven.chiromuizen.be/. Ouders die vorig jaar hun kind al inschreven, kunnen eenvoudig inloggen op hun account, de gegevens controleren en de nieuwe groep aanklikken. Voor ouders die een nieuw lid willen inschrijven en nog geen account hebben, is er volgende leidraad opgesteld om het inschrijven te vergemakkelijken.

Wat kost het?

Het lidgeld voor één jaar bedraagt 35 euro. Hiermee wordt de verzekering tegen ongevallen en de aansluiting bij Chiro Nationaal betaald. Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE41 7512 0259 1210 (BIC AXABBE22). Wie ingeschreven is als lid van de Chiro, is automatisch ook verzekerd door de chiroverzekering. Deze komt tussen bij ongevallen en bij burgerlijke aansprakelijkheid. Bij ongevallen betaalt de verzekering alle kosten die bovenop de terugbetaling door het ziekenfonds komen. De ongevallenverzekering geldt op de heen- en terugweg en tijdens de officiële chiroactiviteiten. We voorzien ook ondersteuning voor kinderen met een moeilijkere financiële thuissituatie. Dit kan discreet besproken worden met Joke, onze volwassen begeleidster, via joke.kellens@chiromuizen.be.

Aanwezigheden tijdens het jaar?

Aangezien dit nog steeds grote groepen zijn gaan de aanwezigheden worden bijgehouden. Dit betekent dat de leden minsten 50% van de zondagen of andere activiteiten aanwezig moeten zijn. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat iedereen elkaar kent, zowel leden als leiding. We begrijpen zeker en vast dat dit voor bepaalde gezinnen niet mogelijk is. In samenspraak met leiding kan hiervan afgeweken worden.

Nog vragen?

Je kan ons altijd contacteren via inschrijvingen@chiromuizen.be.